Motioner till stämman är välkomna!

Varje år, i slutet av maj, håller Pilten årsstämma. Där behandlar vi bland annat motioner från våra medlemmar. Om det är något du undrar eller vill förändra i vårt område – skriv gärna ner dina tankar i en motion så tar vi upp det på stämman. Styrelsen får många frågor och idéer från er medlemmar, men vissa frågor behöver lyftas på en stämma för att fler åsikter i frågan ska kunna samlas in. Motioner går bra att lämna in fysiskt till någon i styrelsen, eller mailas till styrelsen.pilten@gmail.com.

 

Hänt på området 2015

När vi sammanfattar 2015 har det hänt mycket i området. Vi har fått fartdämpande vägbulor, vägbommar, fler papperskorgar, ny utomhusbelysning, bytt ut alla bärande stolpar i carportarna, ordnat nya blomlådor och planteringar, tagit fram en nu underhållsplan för Pilten och infört sopsortering. Bra jobbat alla inblandade!