Avgiftshöjning den 1 juli

Stämman beslutade att låta styrelsen höja månadsavgiften med 10 procent. Detta för att bygga upp en liten buffert inför framtida investeringar, som nästa ommålning. Genom att förebygga på detta sätt kan samfälligheten kanske undvika att ta stora lån vid kommande renoveringar.

Leave a Reply