Fix på området sommar/höst

– Efter semestern kommer området att få nya trafikbommar. Två kommer att sitta i varsin ände av cykelvägen utmed Friaredalen, där den ena varit trasig en längre tid. Dessa ska tillåta gående att passera men göra det svårare för exempelvis mopeder. Den tredje kommer att ersätta bommen mot carportarna, som idag endast täcker halva vägen och därmed gör det möjligt för både bilar och mopeder att passera när bommen är stängd. Här kommer det nu att bli en hel bom, som öppnas med hasp.

– Alla gator kommer att få gummilister för att dämpa farten på de fordon som kör in. Det är många små barn på området nu och många uttryckte sin oro över släppa ut sina barn på grund av trafiken på området. Vi vill be alla boende att tänka på detta – många barn är kortare än våra häckar och kan va svåra att upptäcka. Håll nere farten ordentligt!

– Blomlådorna på cykelvägen mot Friaredalen är ruttna och kommer att ersättas av tre nya, i betong.

– 2 skyltar ang hundrastning kommer att bytas ut.

– En trasig gatlampa kommer att få en ny glaskupa.

Leave a Reply