Garagebesiktning utförs inom kort

Inom kort kommer en besiktningsman att titta på vårt garage och de skador som uppkommit där. Det handlar om läckage på två ställen och sprickor i betongen som behöver undersökas. Vi behöver veta hur allvarliga skadorna är, hur de ska åtgärdas och hur framtida skador kan undvikas. Besiktningen och eventuella åtgärder den föreslår blir en del av underhållsplanen.

Leave a Reply