Höjd parkeringsavgift

Styrelsen har fattat beslut om att de 8 platser i södra delen av vårt område som upplåts mot betalning kommer att få avgiften höjd från 50 kr till 150 kr/månad. Höjning träder i kraft vid årsskiftet. Avser i viss mån en marknadsmässig justering.

Vi vill påminna om det vi skrev i Pilten Nytt nr 1 per 2013-01-22 att det är viktigt att komma ihåg att dessa platser är till för att upplåtas åt de boende i området. De kan inte vidareuthyras eller vidareupplåtas.

Det finns en kö för de som vill ha möjlighet att få tillgång till någon av parkeringsplatserna när någon av de nuvarande inte längre har den kvar.

Anmäl eventuell uppsägning av din plats till någon i styrelsen, skriftligen.

Har du frågor går det bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Leave a Reply