Investering i fiber till området

På stämman beslutades att styrelsen ska sätta ihop ett utförligt beslutsunderlag angående fiber och distribuera till alla hushåll. I samband med det samlar vi in intresseanmälningar. Om fler än hälften av hushållen är intresserade kallar vi till en extrastämma under hösten för beslut.

Leave a Reply