Kontakt

Samfälligheten hittar du mittemellan Åsenvägen och Friaredalen i Jönköping.

Postadress Samfälligheten Pilten:
Box 628
551 18 Jönköping

Kontaktuppgifter styrelse:
Du når styrelsen via styrelsen.pilten(a)gmail.com
(byt ut (a) mot @ när du mailar).

Andreas Gustafsson, ordförande
tel 070-615 26 15

Birgitta Ring, ledamot

Fredrik Hänninen, ledamot
tel 070-332 33 53

Bengt Canell, ledamot

Fakturaadress:
Samfälligheten Pilten
Ref : 87020 FE931
83827 Frösö