Kontakt

Samfälligheten hittar du mittemellan Åsenvägen och Friaredalen i Jönköping.

Postadress Samfälligheten Pilten:

Box 628
551 18 Jönköping

Kontaktuppgifter styrelse:

Du når styrelsen via styrelsen.pilten(a)gmail.com
(byt ut (a) mot @ när du mailar).

Andreas Gustafsson, ordförande
tel 070-615 26 15

Sava Ivkov, ledamot

Fredrik Hänninen, ledamot

Sofia Arnoldsdotter Jonsson, ledamot