Motioner till stämman är välkomna!

Varje år, i slutet av maj, håller Pilten årsstämma. Där behandlar vi bland annat motioner från våra medlemmar. Om det är något du undrar eller vill förändra i vårt område – skriv gärna ner dina tankar i en motion så tar vi upp det på stämman. Styrelsen får många frågor och idéer från er medlemmar, men vissa frågor behöver lyftas på en stämma för att fler åsikter i frågan ska kunna samlas in. Motioner går bra att lämna in fysiskt till någon i styrelsen, eller mailas till styrelsen.pilten@gmail.com.

 

Leave a Reply