Piltennytt kommer numera ut på e-post!

Nu övergår vi till att skicka Piltennytt på e-post istället för att distribuera den i samtliga brevlådor. Ett exemplar kommer att sättas upp i alla soprum, för er som inte har tillgång till en e-post. Om du inte anmält din adress går det bra att skicka ett mail till styrelsen.pilten@gmail.com.

Piltennytt utkommer 3-4 gånger om året.

Leave a Reply