Sortering av plast, metall, glas, papper

Våra två tomma förråd – ett vid carportarna och ett vid trapphuset till garaget – kommer att fyllas med fler sopsorteringskärl inom ett par månader. Plast, glas, metall och papper ska kunna återvinnas på området. Detta sker troligtvis först efter semestern. Styrelsen kommer, om det är möjligt, att försöka lösa nyckelfrågan genom att byta låsen på förråden, så att nuvarande nycklar till soprummen kan användas.

Leave a Reply