Tack till alla som kom på stämman!

24 hushåll närvarade när Pilten hade årsstämma i maj 2016. Vi gick igenom samfällighetens ekonomi, nuläge och aktuella frågor. Hade du inte möjlighet att komma? Du hittar protokollet från stämman här.

Leave a Reply