Kontakt

Samfälligheten hittar du mittemellan Åsenvägen och Friaredalen i Jönköping.

Postadress Samfälligheten Pilten:
Box 628
551 18 Jönköping

Kontaktuppgifter styrelse:
Du når styrelsen via styrelsen.pilten(a)gmail.com
(byt ut (a) mot @ när du mailar).

Fredrik Hänninen, ordförande
tel 070-332 33 53

Gustav Elmdahl, ledamot

Janet Zander, ledamot

Bengt Canell, ledamot

Fakturaadress:

Samfällighetsföreningen Pilten
Refnr: 08-8702-000
FE 931
838 27  FRÖSÖN