Dokument

Här kan du hitta samfällighetens styrande dokument och övriga riktlinjer.
Är det något du saknar kan du alltid höra av dig till någon i styrelsen.

Stadgar:

Pilten stadgar (PDF)

Stämmoprotokoll:

Stämmoprotokoll 2023 (PDF)
Stämmoprotokoll 2022
(PDF)
Stämmoprotokoll 2021 (PDF)
Stämmoprotokoll 2020
(PDF)
Stämmoprotokoll 2019 extra årsstämma (PDF)
Stämmoprotokoll 2019 (PDF)
Stämmoprotokoll 2018 (PDF)
Stämmoprotokoll 2017
(PDF)
Stämmoprotokoll 2016 
 (PDF)
Stämmoprotokoll 2015 (PDF)
Stämmoprotokoll 2012
 (PDF)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023 (PDF)
Årsredovisning 2022 (PDF)
Årsredovisning 2021 (PDF)
Årsredovisning 2020 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016
 (PDF)

Riktlinjer kring avfallshantering:

Riktlinjer kring matavfall (PDF)

Om- och tillbyggnad:

Riktlinjer vid om- och tillbyggnad (PDF)

(Gammalt dokument kring om- och tillbyggnad):

Fd riktlinjer bostadsrätt

Samfällighetens åtagande för fastigheterna:

Pilten Anläggningsförrättning ga3 och ga4

Övriga dokument

Blankett för utlägg