Dokument

Här kan du hitta samfällighetens styrande dokument och övriga riktlinjer.
Är det något du saknar kan du alltid höra av dig till någon i styrelsen.

Stadgar:

Pilten stadgar (PDF)

Stämmoprotokoll:

Stämmoprotokoll 2018 (PDF)
Stämmoprotokoll 2017
(PDF)
Stämmoprotokoll 2016 
 (PDF)
Stämmoprotokoll 2015 (PDF)
Stämmoprotokoll 2012
 (PDF)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016
 (PDF)

Riktlinjer kring avfallshantering:

Riktlinjer kring matavfall (PDF)

Om- och tillbyggnad:

Riktlinjer vid om- och tillbyggnad (PDF)

(Gammalt dokument kring om- och tillbyggnad):

Fd riktlinjer bostadsrätt

Samfällighetens åtagande för fastigheterna:

Pilten Anläggningsförrättning ga3 och ga4